Välkommen till bidragshantering för ideella föreningar

×
Information
Här kan föreningar i Markaryds kommun ansöka om kommunala bidrag direkt på nätet.
Vill du se mer information om ett specifikt bidrag klickar du på bidragets namn här nedanför.
Inloggning
Ansökan om föreningsbidrag kräver inloggning.
Saknar ni inloggningsuppgifter ta kontakt via epost Kultur och fritid, eller 0433-720 91/0433-720 53.
Logga in längst upp till höger för att registrera din ansökan.
Barn- och ungdomsföreningar
Aktivitetsbidrag (2024)

Ansök senast: 25 februari resp. 25 augusti

Ändamål - Bidraget ska användas till ungdomsverksamheten i föreningen samt stimulera till ökade - aktiviteter för deltagare ...

Ledarutbildningsbidrag (2024)

Ansök senast: Löpande

Ändamål - Bidrag utgår för utbildning av ledare till föreningens verksamhet. - Bidrag utgår till kurser och studiecirklar arr...

Lokalhyresbidrag (2025)

Ansök senast: 30 april

Ändamål - Bidraget utgår till föreningar som hyr upp egna lokaler för regelbunden verksamhet. Lokalen skall vara godkänd av k...

Bidrag till ridverksamhet (2024)

Ansök senast: 20 maj och 1 december

Ändamål - Bidraget utgör ett ekonomiskt stöd till förening som bedriver ridskoleverksamheten för att hålla deltagaravgiften p...

Kulturföreningar
Kulturbidrag (2024)

Ansök senast: 30 april

Ändamål - Bidraget avser att stödja och uppmuntra till ett brett kulturutbud för kommunens invånare. - - Utformning - Bidra...

Bidrag till lokaler och anläggningar
Bidrag till lokalhållande föreningar (2024)

Ansök senast: 30 april

Ändamål - Bidraget skall utgöra ett stöd till de föreningar som tillhandahåller lokaler för olika samhälleliga aktiviteter ty...

Driftsbidrag (2025)

Ansök senast: 30 april

Ändamål - Bidraget avser att till viss del täcka kostnader såsom arrende, uppvärmning, vatten, försäkringar och skötsel, för ...

Studieförbund
Bidrag till studieförbund (2024)

Ansök senast: 30 april

Syfte - Kommunens övergripande syfte med bidrag till fritt folkbildningsarbete är att främja och - fördjupa ett demokratiskt ...

Övriga bidrag
Bidrag till föreningarnas förfogande (2025)

Ansök senast: 30 september

Ändamål - Bidraget är avsett att utgöra ett komplement till kommunens övriga bidragsformer för föreningar som bedriver ungdom...

Startbidrag (2024)

Ansök senast: Löpande

Ändamål - Bidraget avser att vara ett stöd till nybildad förenings uppstart. - Villkor - Sökande förening ska, för att kunna ...