Bidrag till föreningarnas förfogande (2025)


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Revisionsberättelse, Kvitto, Balansrapport, Resultatrapport, Kalkyl

Ändamål
Bidraget är avsett att utgöra ett komplement till kommunens övriga bidragsformer för föreningar som bedriver ungdoms-, vuxen-, motions- eller idrottsverksamhet. Inom detta bidrag kan räknas projekt såsom:
  • korp- och motionsverksamhet
  • reparations- och nyanlaggningsarbeten, inventarier etc.
  • kampanjer mot drogmissbruk
  • större tävlingsarrangemang
  • ungdomsaktiviteter
  • SISU
Ansökan
Ansökan skall vara Kultur och fritid tillhanda senast den 30 september året före det ansökan avser.
För att medel skall beviljas från detta bidrag förutsatts att föreningen själv bidrar med en egen insats motsvarande minst 40 % av den totala kostnaden.
Inom detta bidrag medges även stöd till kommunala projekt och arrangemang inom fritidssektorn.

Bidraget betalas ut direkt efter ekonomisk redovisning av genomförda projekt.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in