Driftsbidrag (2025)

Bidrag till lokaler och anläggningar


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Revisionsberättelse, Balansrapport, Resultatrapport

Ändamål
Bidraget avser att till viss del täcka kostnader såsom arrende, uppvärmning, vatten, försäkringar och skötsel, för organisation, som äger eller driver anläggning, som bedöms vara av betydelse för fritidsverksamhet och som kommunen anser det vara angeläget att stödja.
För kyrklig verksamhet utgår bidraget endast till föreningar som bedriver ungdomsverksamhet.

Utformning
Bidrag fördelas med vägledning av upprättade beloppsnormer för Markaryds kommun och kan sökas från kultur- och fritidsenheten.
Föreningar med ungdomsverksamhet prioriteras.

Utbetalning
Bidrag upp till 10 000 kronor betalas ut med hela beloppet i april nästkommande år.
Bidrag över 10 000 kronor betalas ut med 50% av beloppet i april nästkommande år och 50% i september.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in