Kulturbidrag (2024)

Kulturföreningar


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Revisionsberättelse, Balansrapport, Resultatrapport, Kalkyl

Ändamål
Bidraget avser att stödja och uppmuntra till ett brett kulturutbud för kommunens invånare.

Utformning
  • Bidraget kan utgöra ett driftsbidrag för kulturbyggnader, hembygdspark eller främja kultur-
    verksamhet i form av arrangemang och kulturell dokumentation.
  • Föreningens verksamhet och arrangemang skall vara öppna för kommunens invånare.
Ansökan
Ansökan ska på fastställd blankett vara Kultur och fritid tillhanda senast den 30 april det år ansökan avser.

Bidraget utbetalas senast en månad efter beslut eller efter det att arrangemanget genomförts.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in