En tröst i natten

Latest update: 1/12/2018
General
En tröst i natten Create contactcard (vcf-file) for En tröst i natten
Therese Gustson
Address Södra Århult 1077, 285 91, Markaryd
Telefon bostad 0433-716 43
Telefon arbete
Mobile 0730-749100 nattvand
Email evert-axelsson@hotmail.com
Homepage www.nattvandring.nu (Riks)
Other information
Founded 2003
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Nattvandring
Summary Nattvandrarförening i Markaryd
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har Du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen, kontakta Kultur - Fritid, tel 0433-720 08, 720 91.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.7