MHF Södra Sunnerbo avd 117

Latest update: 3/29/2021
General
MHF Södra Sunnerbo avd 117 Create contactcard (vcf-file) for MHF Södra Sunnerbo avd 117
Gunnar Gustafsson
Address Hagagatan 8, 285 31, Markaryd
Telefon bostad 0433-104 77
Telefon arbete
Mobile
Email monagunnar@telia.com
Homepage
Other information
Founded 1930
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation Motorförarnas Helnykterhetsför
Activity Nykterhet
Summary Trafiknykterhet
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har Du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen, kontakta Kultur - Fritid, tel 0433-720 08, 720 91.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.7