Jonas Gerhardsson
Sylvia Nilsson

Abdulrahim Alissa
Christina Larsson
Rut Dahlström
Göran Höglund
Carina Hermansson
saknas
Kent Almqvist
Elly Johannesson
Ajvi Sandell
Sune Jonassson
saknas
Therese Gustson
Rickard Bengtsson
Millaray Navarrete
Sune Sköld
Eva Johannesson
Bo-Göran Tagesson
Gudrun Anderberg

saknas
Kurt Persson
Ingemar Hansson
Samuel Wombell
Bengt Gunnarsson
Torsten Johansson
Jessica Tully
Mikael Nilsson
Daniel Eriksson
Hinneryds Kyrkokör, Boel
Stig Nilsson
Anders Nilsson
Ingrid Lindholm
Krister Edvardsson
Kenneth Seveborn
Isabella Stansert
Frank Larsen
Bengt Germundsson
Mohammad Alahmad
*
Robin Alex
Tore Persson
Kerstin Lenander
Lagadalskyrkan, T Hansen
Annette T Svensson
Anette Fritiofsson
Peter Logozar

Krister Edvardsson
Ola Petersson
Maria Eliasson
Yngve Sunesson
Yngve Sunesson
Eva Teljebrant
Stig Andersson
Veronica Sahlberg
Håkan Persson
Lars-Erik Andréasson
Alpo Persson
Olivia Johansson
Markaryds IF
Johan Pettersson
Marita Blomquist
Lars Petersson

Göran Giselsson
Lars Paulsson
Jonas Oxnard
RosMarie J Neckö
Linda Eriksson
Birger Palm
Tore Andersson
Åsa Andersen
Stig Andersson
Ulrik Ståhl
Per-Åke Hansson
saknas
Bertil Pålsson
Kickan Lindkvist
Slawomira Nilsson
Johan Back
Medborgarskolan
Gunnar Gustafsson
Nobuaki Kudo
Tommy Andersson
Henrik Fredman
Micke Söderström
Sven Johansson
Elin Örheden
Git Brodin
Ola Svensson
Lars Selin
Kjell Petersson
Helena Jönhill
Erika Nilsson
Sven Svensson
Gunvor Nilsson
Håkan Persson
Sylvia Nilsson
Birgitta Axelsson Edström
?
Kai Sögaard
Joakim Pohlman
Robin Hansen
Göran Malmberg
Jonas Salomonsson
Jonas Almarsson
Sune Bäckman
Jennie Olausson
Tobias Göransson
Annette Larsen
Bengt Eschricht
saknas
Rolf Bengtsson
Ann-Sofie Hult
Ingemar Jonasson
Studiefrämjandet
Britt Nilsson

Anne Lundh
Mats Nilsson
RosMarie J Neckö
Yngve Sunesson
Gunnar Wallgren
Andreas Hedin
Arne Holmgren
Tommy Egonsson
Jan Müntzing
Nils Svensson
Boel Dougan
Mikael Nilsson
Lars Petersson
Daniel Henriksson
Ingrid Ek
VSK Svanen
Louise Johansson
Eva Isaksson
Martin Ahlström
saknas
Antal föreningar:141.